Tang lễ ở Trung Quốc

65
tang le o trung quoc
tang le o trung quoc
Đánh giá bài viết

Trung Quốc nhiều nơi còn giữ được văn hóa cổ trong tang lễ,khi có người mất một buổi tang lễ không thể nào tách rời những văn hóa có nguồn từ thời đường thậm chí có nguồn từ Khổng tử,chủ yếu nội dung là không cho tiên nhân chịu khổ ở dưới địa ngục, chúng nó/người ta tin rằng một người sống trong thế gian cướp trộm mắng chửi phá hoại t

o tiếng với bố mẹ…vv đều có tội,khi người xuống dưới âm phủ sẽ bị mười điện/thập điện Diêm Vương(十殿冥王) điều tra/hỏi tội(问 罪), mười điện冥王 đó tương đương như mười cái tòa án .người phạm tội gì thì chịu khổ ở tòa án đó,thế vậy tiên nhân khi đi âm phủ thì phải làm chay,đọc nhiều kinh thư(经书) và đơn xin giấy cấp phép của NGọc hoàng cho tiên nhân miễn tội dưới âm phủ ,thế nhưng chưa được còn phải viết nhiều giấy tờ mời các thần đến đảm bảo trên đường đi an toàn, như Quan thế Âm bồ tát mà ta biết,quan thế âm chuyên cứu khổ cứu nạn cho người.

TQ nói chung Quảng đông nói riêng mỗi một họ đều có một nhà từ đường(祠堂)trong từ đường có lập bàn thờ khi cưới vợ và các thứ hỷ sự(喜事) và tang lễ đều làm trong nhà này

Họ hàng tặng màn/trướng(tương đương như tặng vòng hoa)
chữ viết trong màn专外祖父享阳耋寿有七谥纯良韦炳芳职陈全一郎千古
登 堂 不 见
愚甥叶其强。x x x x x x 拭泪拜挽
có nghĩa ông ngoại陈… dương thọ 87 tuổi trong đời người hiền lành/ tên thụy: Thuần Lương
登堂不见 cháu đến nhà không được gặp ông nữa
cháu x x x rơi giọt lệ bái vãn/ gạt lệ quỳ bái tiếc thương

显妣=người mẹ 仙游 đi du lịch ở tiên giới / đi chơi nơi tiên giới 享阳 dương thọ 耄寿有三 93 tuổi ( 耄耋(mào dié:八九十岁
谥慈勤 bình chọn bằng chăm làm và hiền lành/tên Thuỵ – tên đặt cho người thân sau khi mất- là Từ Cần黄府张氏 người mẹ họ trương trong nhà họ hoàng

泣血 khóc rơi nước mắt như máu rớm máu

tang le o trung quoc
tang le o trung quoc
Content Protection by DMCA.com