Thẻ Bài với thẻ "vợ chồng mới cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: vợ chồng mới cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?