Thẻ Bài với thẻ "túi ngực trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: túi ngực trong tiếng Trung Quốc là gì?