Thẻ Bài với thẻ "túi có nắp trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: túi có nắp trong tiếng Trung Quốc là gì?