Thẻ Bài với thẻ "số chứng minh nhân dân trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: số chứng minh nhân dân trong tiếng Trung Quốc là gì?