Thẻ Bài với thẻ "phù rể trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: phù rể trong tiếng Trung Quốc là gì?