Thẻ Bài với thẻ "phớt trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: phớt trong tiếng Trung Quốc là gì?