Thẻ Bài với thẻ "nhẫn cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: nhẫn cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?