Thẻ Bài với thẻ "người nâng váy cưới cho cô dâu trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: người nâng váy cưới cho cô dâu trong tiếng Trung Quốc là gì?