Thẻ Bài với thẻ "Nghỉ Phép công trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Nghỉ Phép công trong tiếng Trung Quốc là gì?