Thẻ Bài với thẻ "máy tính xách tay (laptop) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: máy tính xách tay (laptop) trong tiếng Trung Quốc là gì?