Thẻ Bài với thẻ "máy tính để bàn (desktop) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: máy tính để bàn (desktop) trong tiếng Trung Quốc là gì?