Thẻ Bài với thẻ "máy tính cầm tay (Palmtop) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: máy tính cầm tay (Palmtop) trong tiếng Trung Quốc là gì?