Thẻ Bài với thẻ "máy cùi chỏ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: máy cùi chỏ trong tiếng Trung Quốc là gì?