Thẻ Bài với thẻ "máy 2 kim (điện tử) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: máy 2 kim (điện tử) trong tiếng Trung Quốc là gì?