Thẻ Bài với thẻ "màu nhạt trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: màu nhạt trong tiếng Trung Quốc là gì?