Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Ngọc trai (30 năm trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Ngọc trai (30 năm trong tiếng Trung Quốc là gì?