Thẻ Bài với thẻ "làm đậm đường nét trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: làm đậm đường nét trong tiếng Trung Quốc là gì?