Thẻ Bài với thẻ "Gioăng phớt hộp số trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Gioăng phớt hộp số trong tiếng Trung Quốc là gì?