Thẻ Bài với thẻ "giấy chứng nhận công ty trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: giấy chứng nhận công ty trong tiếng Trung Quốc là gì?