Thẻ Bài với thẻ "giấy chứng nhận có tiền gửi ngân hàng trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: giấy chứng nhận có tiền gửi ngân hàng trong tiếng Trung Quốc là gì?