Thẻ Bài với thẻ "Đĩa phanh trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Đĩa phanh trong tiếng Trung Quốc là gì?