Thẻ Bài với thẻ "cường độ ánh sáng chói trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: cường độ ánh sáng chói trong tiếng Trung Quốc là gì?