Thẻ Bài với thẻ "Bánh răng lai trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Bánh răng lai trong tiếng Trung Quốc là gì?