Thẻ Bài với thẻ "bánh răng lái bơm trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: bánh răng lái bơm trong tiếng Trung Quốc là gì?