Thẻ Bài với thẻ "Bánh răng bánh đà trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Bánh răng bánh đà trong tiếng Trung Quốc là gì?