Thẻ Bài với thẻ "áo khoác da lông trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: áo khoác da lông trong tiếng Trung Quốc là gì?