[Thành ngữ tiếng Trung] 50 thành ngữ tiếng Trung thông dụng nhất

162
[Thành ngữ tiếng Trung] 50 thành ngữ tiếng Trung thông dụng nhất
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn
 Một số thành ngữ thông dụng được sử dụng rất nhiều trong đời sống

1. Án binh bất động 按兵不动  Ànbīng  bù dòng

2. An cư lập nghiệp – 安家立业  (ānjiā lì yè)

3. Anh em bốn biển một nhà – 四海之内皆兄弟  (Sìhǎi zhī nèi jiē xiōngdì)

4. Anh em như thể tay chân – 兄弟如手足; 手足之情 (Xiōngdì rú shǒuzú; shǒuzú zhī qíng)

5. Ăn cây nào rào cây ấy – 食树护树  (Shí shù hù shù)

6. Ăn cây táo rào cây sung (cây xoan) – 吃力扒外  (Chīlì pá wài)

7. Ăn miếng trả miếng – 以眼还眼 、以牙还牙 (Yǐ yǎn hái yǎn, yǐyá hái yá)

8. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng – 吃一碗粥 、走三里路 (Chī yī wǎn zhōu, zǒu sānlǐ lù)

9. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là hơn – 三十六计 ( 策 ), 走为上计 ( 策 )(Sānshíliù jì (cè), zǒu wéi shàng jì (cè))

10. Bát nước đổ đi khó lấy lại – 覆水难收 (Fùshuǐ nánshōu)

11. Bằng mặt không bằng lòng – 貌合神离 (Mào hé shénlí)

12. Bắt cá hai tay – 脚踏两只船 hoặc 双手抓鱼 (Jiǎo tà liǎng zhī chuán hoặc shuāngshǒu zhuā yú)

13. Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe – 知无不言 ,言无不尽 (Zhī wúbù yán, yán wúbù jìn)

14. Biết vậy chẳng làm – 悔不当初; 既有今日,何必当初 (Huǐbùdāngchū; jì yǒu jīnrì, hébì dāngchū)

15. Bình cũ rượu mới – 旧瓶装新酒 (jiù píng zhuāng xīn jiǔ)

16. Cá không ăn muối cá ươn – 不听老人言、吃亏在眼前 (Bù tīng lǎorén yán, chīkuī zài yǎnqián)

17. Cá lớn nuốt cá bé – 大鱼吃小鱼 ; 弱肉强食 (Dà yú chī xiǎo yú; ruòròuqiángshí)

18. Cá mè một lứa – 难兄难弟 ( 一丘之貉 ) (Nànxiōngnàndì (yīqiūzhīháo)

19. Cải lão hoàn đồng – 返老还童 (Fǎnlǎohuántóng)

20. Cái nết đánh chết cái đẹp – 德重于貌 (Dé zhòng yú mào)

21. Cải tà quy chính – 改邪归正 (Gǎixiéguīzhèng)

22. Câm như hến – 噤若寒蝉 (Jìnruòhánchán)

23. Cẩn tắc vô áy náy – 有备无患 (Yǒubèiwúhuàn)

24. Cầu được ước thấy – 得心应手 (Déxīnyìngshǒu)

25. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng – 树欲静而风不止 (Shù yù jìng ér fēng bùzhǐ)

26. Cây ngay không sợ chết đứng – 真金不怕火炼 ; 身正不怕影子斜 (Zhēn jīn bùpà huǒ liàn; shēn zhèng bùpà yǐngzi xié)

27. Có công mài sắt có ngày nên kim – 铁杵磨成针 (Tiě chǔ mó chéng zhēn)

28. Có chí thì nên – 功到自然成 ; 有志竞成 (Gōng dào zìrán chéng; yǒuzhì jìng chéng)

29. Có tiền mua tiên cũng được – 钱能沟通神 ; 钱大买钱二炮 (Qián néng gōutōng shén; qián dà mǎi qián èr pào)

30. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh – 万变不离其宗 (Wàn biàn bùlí qí zōng)

31. Con ông cháu cha – 王孙公子 (公子哥儿) (Wángsūn gōngzǐ (gōngzǐgē er)

32. Con sâu làm rầu nồi canh – 害群之马 ; 一条鱼腥了一锅汤 (Hàiqúnzhīmǎ; yītiáo yú xīngle yī guō tāng)

33. Cõng rắn cắn gà nhà – 开门揖盗 ; 认贼作父 ;引狼入室 (Kāimén yī dào; rènzéizuòfù; yǐnlángrùshì)

34. Của thiên trả địa – 悖入悖出 (Bèi rù bèi chū)

35. Cha mẹ sinh con trời sinh tính – 龙生九种 (种种个别) – (Lóng shēng jiǔ zhǒng (zhǒngzhǒng gèbié)

36. Cha nào con ấy – 有其父必有其子 (Yǒu qí fù bì yǒu qí zi)

37. Cha truyền con nối 一 一脉相传 (Yīmàixiāngchuán) – NHẤT MẠCH TƯƠNG TRUYỀN

38. Chạy bán sống bán chết – 抱头鼠窜 (Bàotóushǔcuàn)

39. Cháy nhà ra mặt chuột – 图穷匕手见 ; 水落石出 (Tú qióng bǐ shǒu jiàn; shuǐluòshíchū)

40. Đa sầu đa cảm – 多愁善感 (Duōchóushàngǎn)

41. Đãi cát tìm vàng – 沙里淘金 (Shālǐtáojīn)

42. Đàn gảy tai trâu, vịt nghe sấm, – 对牛弹琴 (Duìniútánqín)

43. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại – 浪子回头金不换 (Làngzǐ huítóu jīnbùhuàn)

44. Đánh trống lảng – 打退堂鼓 (Dǎtuìtánggǔ)

45. Đâm lao phải theo lao – 将错就错 (骑虎难下); 一不做 ,二不休 (Jiāngcuòjiùcuò (qíhǔnánxià); yī bù zuò, èr bùxiū)

46. Giấy trắng mực đen – 白纸黑字 (Báizhǐhēizì)

47. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình – 落花有意,流水无情 (Luòhuā yǒuyì, liúshuǐ wúqíng)

48. Học chả hay, cày chả biết – 不学无术 (Bù xué wú shù)

49.  Học chữ không xong, học cày không nổi – 学书不成 ,学剑不成 (Xué shū bùchéng, xué jiàn bùchéng)

50.  Học đi đôi với hành – 学而时习之 (Xué ér shí xí zhī)

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite 50 thành ngữ tiếng Trung thông dụng nhất
Content Protection by DMCA.com

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN