[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 52

7
loading...
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 52

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

 

Văn bản Tiếng Trung Thương mại

 

外商称独资企业是外国公司在中国境内设立的企业,全部资金由外国公司投资、所获利润也全部归外国投资者所有。

 

Dịch Tiếng Trung Thương mại

 

Doanh nhân nước ngoài gọi doanh nghiệp có vốn đầu tư độc lập là các doanh nghiệp được thành lập ở trong lục địa Trung Quốc bởi các công ty nước ngoài.

 

Phiên âm Tiếng Trung đoạn văn bản

 

Wàishāng chēng dúzī qǐyè shì wàiguó gōngsī zài zhōngguó jìngnèi shèlì de qǐyè, quánbù zījīn yóu wàiguó gōngsī tóuzī, suǒ huò lìrùn yě quánbù guī wàiguó tóuzī zhě suǒyǒu.

Nguồn tiengtrungnet.com

Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN