[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 49

16
loading...
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 49

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Văn bản Tiếng Trung Thương mại

为了促进对外开放,中国政府制定了多项优惠政策,提供了多种投资形式,以吸引外商前来投资。目前,外国公司主要以中外合资、中外合作及外商独资等三种形式在中国进行投资。这三种形式的企业统称为“三资企业”。

Dịch Tiếng Trung Thương mại

Để đẩy nhanh chính sách mở rộng cải cách, Chính phủ Trung Quốc đã lập ra nhiều chính sách ưu đãi và đưa ra các hình thức đầu tư để thu hút doanh nhân nước ngoài tới Trung Quốc đầu tư. Hiện nay, các công ty nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc chủ yếu có ba hình thức là liên doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài và vốn đầu tư độc lập v..v. Doanh nghiệp thuộc ba loại hình thức này đều được gọi là “Doanh nghiệp ba vốn”.

Phiên âm Tiếng Trung đoạn văn bản

Wèile cùjìn duìwài kāifàng, zhōngguó zhèngfǔ zhìdìng le duō xiàng yōuhuì zhèngcè, tígōng le duō zhǒng tóuzī xíngshì, yǐ xīyǐn wàishāng qián lái tóuzī. Mùqián, wàiguó gōngsī zhǔyào yǐ zhōngwài hézī, zhōngwài hézuò jí wàishāng dúzī děng sān zhǒng xíngshì zài zhōngguó jìnxíng tóuzī. Zhè sān zhǒng xíngshì de qǐyè tǒngchēng wèi “sān zī qǐyè”.

Nguồn tiengtrungnet.com

Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN