[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 42

21
loading...
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 42

Cách dùng 为 trong Tiếng Trung Thương mại

为… (wèi) : vì

Ví dụ:

(1) 我们公司愿意为顾客提供更好的服务。

wǒ men gōng sī yuàn yì wèi gù kè tí gōng gèng hǎo de fú wù.

Công ty chúng tôi sẵn lòng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

(2) 公司在为员工创造良好的工作环境做了许多努力,例如在厂里设立餐厅和医疗室。

gōng sī zài wèi yuán gōng chuàng zào liáng hǎo de gōng zuò huán jìng zuò le xǔ duō nǔ lì ,lì rú zài chǎng lǐ shè lì cān tīng hé yī liáo shì.

Công ty đã rất nỗ lực để tạo ra môi trường làm việc tốt cho công nhân viên, ví dụ như xây phòng khám và phòng ăn ở trong nhà máy.

(3) 政府的优惠政策为特区发展打下了雄厚的基础。

zhèng fǔ de yōu huì zhèng cè wèi tè qū fā zhǎn dǎ xià le xióng hòu de jī chǔ.

Chính sách ưu đãi của Chính phủ đã tạo một nền móng vững chắc cho sự phát triển của các vùng đặc khu.

(4) 市政府为改变交通状况开辟了公车专行道。

shì zhèng fǔ wèi gǎi biàn jiāo tōng zhuàng kuàng kāi pì le gōng chē zhuān xíng dào.

Chính phủ Thành phố đã mở ra con đường chuyên dành cho oto để thay đổi tình trạng giao thông.

(5) 为发展经济特区,政府颁布了很多优惠政策。

wèi fā zhǎn jīng jì tè qū ,zhèng fǔ bān bù le hěn duō yōu huì zhèng cè.

Để phát triển vùng đặc khu kinh tế, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi.

(6) 为了提高员工的素质,公司的人力资源部不断为员工提供各种进修的机会。

wèi le tí gāo yuán gōng de sù zhì ,gōng sī de rén lì zī yuán bù bú duàn wèi yuán gōng tí gōng ge zhǒng jìn xiū de jī huì.

Để nâng cao ý thức của công nhân viên, Ban tổ chức nhân sự đã tạo ra nhiều cơ hội nâng cao nghiệp vụ cho công nhân viên.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi:

你对广告有什么看法?你最喜欢的广告是哪个?

Đáp án mẫu:

每个人对广告的看法不一样。有些人认为广告对消费者有好处,有些人认为广告都是假的,会给消费者带来损失。而我认为广告既有好处也有坏处。好处是消费者能够通过真实的广告了解到他们所需要的商品信息。同时,广告在一定程度上能够刺激消费。但是虚假的广告会误导消费者购买虚假商品,给消费者带来巨大损失。总而言之,我认为消费者不要盲目地相信广告,而要看重产品的质量。我最喜欢的广告是阿尔曼公司的广告,因为阿尔曼公司的食品都是绿色食品。

Phiên âm Tiếng Trung:

Měi gè rén duì guǎnggào de kànfǎ bù yí yàng. Yǒu xiē rén rènwéi guǎnggào duì xiāofèi zhě yǒu hǎochù, yǒuxiē rén rènwéi guǎnggào dōu shì jiǎ de, huì gěi xiāofèi zhě dài lái sǔnshī. Ér wǒ rènwéi guǎnggào jì yǒu hǎochù yě yǒu huàichu. Hǎochù shì xiāofèi zhě nénggòu tōngguò zhēnshí de guǎnggào liǎojiě dào tāmen suǒ xūyào de shāngpǐn xìnxī. Tóngshí, guǎnggào zài yí dìng chéngdù shàng nénggòu cìjī xiāofèi. Dànshì xūjiǎ de guǎnggào huì wùdǎo xiāofèi zhě gòumǎi xūjiǎ shāngpǐn, gěi xiāofèi zhě dài lái jùdà sǔnshī. Zǒng’éryánzhī, wǒ rènwéi xiāofèi zhě bú yào mángmù de xiāngxìn guǎnggào, ér yào kànzhòng chǎnpǐn de zhìliàng. Wǒ zuì xǐhuān de guǎnggào shì ā’ěr màn gōngsī de guǎnggào, yīnwèi ā’ěr màn gōngsī de shípǐn dōu shì lǜsè shípǐn.

Nguồn tiengtrungnet.com

Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN