[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 32

11
loading...
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 32

Phân biệt cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Phân biệt 方式 và 方法 trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 方式 trong Tiếng Trung Thương mại

方式 (fāng shì) : phương thức, cách thức, cách

Ví dụ:

(1) 从前中国人的生活方式是男主外、女主内。

cóng qián zhōng guó rén de shēng huó fāng shì shì nán zhǔ wài 、nǚ zhǔ nèi.

Trước đây cách sống của người Trung Quốc là nam chủ yếu đi làm kiếm ăn, phụ nữ chủ yếu làm nội trợ ở nhà.

(2) 在不同的国家和环境中,需要用不同的沟通方式,才能避免不必要的误会。

zài bú tóng de guó jiā hé huán jìng zhōng ,xū yào yòng bú tóng de gōu tōng fāng shì ,cái néng bì miǎn bú bì yào de wù huì.

Ở các nước và môi trường khác nhau, cần có những phương thức tiếp cận khác nhau thì mới tránh được sự hiểu lầm không đáng có.

(3) 买国库券和存银行一样,是最保守的投资方式。

mǎi guó kù quàn hé cún yín háng yí yàng ,shì zuì bǎo shǒu de tóu zī fāng shì.

Mua công trái và gửi tiền ngân hàng giống nhau, là cách đầu tư bảo thủ nhất.

Cách dùng 方法 trong Tiếng Trung Thương mại

方法 (fāng fǎ) : phương pháp

Ví dụ:

(1) 解决问题的方法有很多种。

jiě jué wèn tí de fāng fǎ yǒu hěn duō zhǒng.

Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề.

(2) 我们尝试了各种方法才完成这项计划。

wǒ men cháng shì le gè zhǒng fāng fǎ cái wán chéng zhè xiàng jì huà.

Chúng tôi đã thử nhiều cách mới hoàn thành được kế hoạch này.

(3) 谈判双方还没能找出令大家都满意的付款方法。

tán pàn shuāng fāng hái méi néng zhǎo chū lìng dà jiā dōu mǎn yì de fù kuǎn fāng fǎ.

Hai bên đàm phán vẫn chưa tìm ra được phương pháp chi trả phù hợp với mọi người.

Nguồn tiengtrungnet.com

Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN