[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH trong tiếng Trung

10
Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH trong tiếng Trung
你没填写出境卡。
Nǐ méi tiánxiě chūjìngkǎ.
Anh chưa điền vào thẻ xuất cảnh.请填写出境卡。
Qǐng tiánxiě chūjìngkǎ.
Đề nghị điền thẻ xuất cảnh.

请到那边去写吧。
Qǐng dào nà biān qù xiě ba.
Hãy sang bên kia viết.

必须交回外国人身份证。
Bìxū jiāo huí wàiguó rén shēnfènzhèng.
Phải nộp lại chứng minh thư người ngoại quốc.

续签过吗?
Xùqiān guò ma?
Visa đã ra hạn chưa?

续签过一次。
Xùqiān guò yí cì.
Visa ra hạn một lần rồi.

还剩好多天。
Hái shèng hǎoduō tiān.
Vẫn còn rất nhiều ngày.

Có thể bạn quan tâm  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung

trung-quoc

Giáo trình học tiếng Trung Online

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN