[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) – Sự kiện Vắc Xin

422
[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) – Sự kiện Vắc Xin
Trung bình 4.83 trên tổng số 6 bình chọn

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) – Sự kiện Vắc Xin

Slow chinese: #163

#163:疫苗事件

最近,中国的网络上掀起了一场关于“疫苗”问题的讨论。上个月,有一个叫做“澎湃新闻”的网站曝光了一起有关疫苗的事件。在中国山东省,有一对母女,她们从2010年开始,就一直在非法经营疫苗。这些疫苗,在运输过程中,没有按照规定进行冷藏存储,而只是被放在室温的仓库里。这对母女购买了疫苗,并将这些疫苗卖到中国的18个省份,所涉及的金额达到了5.7亿元人民币。这些疫苗既包括成年人的疫苗,也包括儿童的疫苗。因为没有经过冷藏保存,这些疫苗有可能存在过期和变质的风险,这将导致接种疫苗的人因接种无效,而感染疾病。

这对非法经营疫苗的母女,母亲曾经是医院的一名药剂师,后来靠着自己的人脉关系做起了买卖疫苗的生意。她曾经在2009年因为非法买卖疫苗被判刑,但是后来她又“重操旧业”,还把从医科大学毕业的女儿也拉来,一起做起了这门生意。

其实类似这样的“疫苗事件”远远不止这一件。这次,“澎湃新闻”网站曝光了这则新闻以后,在微博和微信朋友圈等网络平台上,网友们对疫苗事件进行了激烈的讨论。很多人谴责这些没有良心的商人。也有很多人指出,在这件事件中,政府部门没有做好监管的工作,是造成“问题疫苗”事件发生的一个重要原因。很多父母非常担忧,他们甚至在为要不要给孩子打疫苗而纠结。对于腾讯网发起的投票“你还会带孩子去打疫苗吗?”,91%的人的回答是:“不会”。在网上甚至还流行起标题为“如何出国打疫苗”这样的帖子。而如果因为这起事件,大家都不敢打疫苗,这将给公众的健康带来更大的伤害。

tu-hoc-tieng-trung-ngu-phap-tieng-trung-co-ban-phan-1 [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) - Sự kiện Vắc Xin [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) - Sự kiện Vắc Xin [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) - Sự kiện Vắc Xin [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) - Sự kiện Vắc Xin [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) - Sự kiện Vắc Xin giáo trình nghe tiếng trung

#163: Yìmiáo shìjiàn

Zuìjìn, zhōngguó de wǎngluò shàng xiānqǐle yī chǎng guānyú “yìmiáo” wèntí de tǎolùn. Shàng gè yuè, yǒuyīgè jiàozuò “péngpài xīnwén” de wǎngzhàn pùguāngle yīqǐ yǒuguān yìmiáo de shìjiàn. Zài zhōngguó shāndōng shěng, yǒu yī duì mǔ nǚ, tāmen cóng 2010 nián kāishǐ, jiù yīzhí zài fēifǎ jīngyíng yìmiáo. Zhèxiē yìmiáo, zài yùnshū guòchéng zhōng, méiyǒu ànzhào guīdìng jìnxíng lěngcáng cúnchú, ér zhǐshì bèi fàng zài shìwēn de cāngkù lǐ. Zhè duì mǔ nǚ gòumǎile yìmiáo, bìng jiāng zhèxiē yìmiáo mài dào zhōngguó de 18 gè shěngfèn, suǒ shèjí de jīn’é dádàole 5.7 Yì yuán rénmínbì. Zhèxiē yìmiáo jì bāokuò chéngnián rén de yìmiáo, yě bāokuò értóng de yìmiáo. Yīnwèi méiyǒu jīngguò lěngcáng bǎocún, zhèxiē yìmiáo yǒu kěnéng cúnzài guòqí hé biànzhí de fēngxiǎn, zhè jiāng dǎozhì jiēzhǒng yìmiáo de rén yīn jiēzhǒng wúxiào, ér gǎnrǎn jíbìng.

Có thể bạn quan tâm  Slow chinese: #018 - 七夕—东方的情人节 (Qīxì - dōngfāng de qíngrén jié) - Thất Tịch, lễ tình nhân của phương Đông

Zhè duì fēifǎ jīngyíng yìmiáo de mǔ nǚ, mǔqīn céngjīng shì yīyuàn de yī míng yàojì shī, hòulái kàozhe zìjǐ de rénmài guānxì zuò qǐle mǎimài yìmiáo de shēngyì. Tā céngjīng zài 2009 nián yīn wéi fēifǎ mǎimài yìmiáo bèi pànxíng, dànshì hòulái tā yòu “chóng cāo jiùyè”, hái bǎ cóng yīkē dàxué bìyè de nǚ’ér yě lā lái, yīqǐ zuò qǐle zhè mén shēngyì.

Qíshí lèisì zhèyàng de “yìmiáo shìjiàn” yuǎn yuǎn bùzhǐ zhè yī jiàn. Zhè cì,“péngpài xīnwén” wǎngzhàn pùguāngle zhè zé xīnwén yǐhòu, zài wēi bó hé wēixìn péngyǒu quān děng wǎngluò píngtái shàng, wǎngyǒumen duì yìmiáo shìjiàn jìnxíngle jīliè de tǎolùn. Hěnduō rén qiǎnzé zhèxiē méiyǒu liángxīn de shāngrén. Yěyǒu hěnduō rén zhǐchū, zài zhè jiàn shìjiàn zhōng, zhèngfǔ bùmén méiyǒu zuò hǎo jiānguǎn de gōngzuò, shì zàochéng “wèntí yìmiáo” shìjiàn fāshēng de yīgè zhòngyào yuányīn. Hěnduō fùmǔ fēicháng dānyōu, tāmen shènzhì zài wèi yào bùyào gěi háizi dǎ yìmiáo ér jiūjié. Duìyú téngxùn wǎng fāqǐ de tóupiào “nǐ hái huì dài háizi qù dǎ yìmiáo ma?”,91%De rén de huídá shì:“Bù huì”. Zài wǎngshàng shènzhì hái liúxíng qǐ biāotí wèi “rúhé chūguó dǎ yìmiáo” zhèyàng de tiězi. Ér rúguǒ yīnwèi zhè qǐ shìjiàn, dàjiā dōu bù gǎn dǎ yìmiáo, zhè jiāng gěi gōngzhòng de jiànkāng dài lái gèng dà de shānghài.

Có thể bạn quan tâm  Tự học tiếng Trung: Kinh nghiệm nhớ chữ tiếng Trung

#163:

Dịch sang tiếng Việt

#163:

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #163: 疫苗事件 (Yìmiáo shìjiàn) – Sự kiện Vắc Xin – Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/162-bei-jing-de-si-he-yuan/zh-hans/
admin


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Giáo trình học tiếng Trung Online giáo trình nghe tiếng trung

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN