Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 07

264
Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 07
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 07

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ

Câu 1 Câu 2 Câu 3
1 高风亮节  涓滴归公  虚怀若谷
Gāofēngliàngjié juāndī guīgōng xūhuáiruògǔ
Cao Phong Lượng Tiết Quyên Trích Quy Công Hư Hoài Nhược Cốc
Phẩm hạnh thanh cao Tích tiểu thành đại Khiêm tốn cởi mở
2 深明大义  童叟无欺  谦虚谨慎
shēn míng dàyì tóng sǒu wú qī qiānxū jǐnshèn
Thâm Minh Đại Nghĩa Đồng Tẩu Vô Khi Khiêm Hư Cẩn Thận
Hiểu rõ nghĩa lớn Không lừa già dối trẻ  Cẩn trọng khiêm nhườg
3 廉洁奉公  毅然决然  豁达大度
liánjié fènggōng yìrán juérán huòdá dà dù
Liêm Cát Phụng Công Nghị Nhiên Quyết Nhiên Hoát Đạt Đại Đồ
công bằng liêm khiết Kiên quyết cứng rắn Độ lượng lớn lao
4 鞠躬尽瘁  死而后已  襟怀坦白
jūgōngjìncuì sǐ érhòu yǐ jīnhuái tǎnbái
Cúc Cung Tận Tuỵ Tử Nhi Hậu Dĩ Khâm Hoài Thản Bạch
hết lòng phụng sự theo đuổi  Làm cho đến chết mới thôi  Lòng dạ ngay thẳng
5 顶天立地  鸿鹄之志  九天揽月
dǐngtiānlìdì hónggǔ zhī zhì jiǔtiān lǎn yuè
Đỉnh Thiên Lập Địa Hồng Hộc Chi Chí Cửu Thiên Lãm Nguyệt
Đội trời đạp đất Người có chí lớn  xxx
6 夸父追日  老骥伏枥 老当益壮
kuā fù zhuī rì lǎojìfúlì lǎodāngyìzhuàng
Khoa Phụ Truy Nhật Lão Kí Phục Lịch Lão Đương Ích Tráng
Khoa Phụ đuổi theo mặt trời(làm việc không thực tế) Tuổi già chí chưa già Càng già càng dẻo dai
7 力争上游 凌云之志 磨杵成针
lìzhēngshàngyóu língyún zhī zhì mó chǔ chéng zhēn
Lục Tranh Thượng Du Lăng Vân Chi Chí Mài Chày Thành Châm
Cố gắng vượt lên hàng đầu Chí lơn như mây – hoài bão lớn – chí lớn Kiên trì sẽ có ngày thành công
8 穷而后工 韦编三绝 心小志大
qióng érhòu gōng wéi biān sān jué xīn xiǎo zhì dà
Cùng Nhi Hậu Cung Vi Biên Tam Tuyệt Tâm Tiểu Chí Đại
 Người nghèo có chí mà làm được việc cuối cùng Ý nói có lòng kiên trì Tâm nhỏ trí lớn
9 胸怀大志 雄飞雌伏 雄心壮志
xiōnghuái dàzhì xióng fēi cífú xióngxīn zhuàngzhì
Hung Hoài Đại Chí Hùng Phi Thư Phục Hùng Tâm Tráng Trí
Trong ngực có hoài bão chí lớn – Ý chỉ người có chí lớn Anh hùng cưỡi ngựa phụ nữ nằm một chỗ – đàn ông phải có ý chí Lý tưởng bao la
10 燕雀安知 奋发图强 迎头赶上
yànquè ān zhī fènfātúqiáng yíngtóugǎnshàng
Yến Tước An Tri Phấn Phát Đồ Cường Nghị Đầu Cản Thượng
Ví người có lý tưởng cao siêu Quyết trí tự cường Gắng sức đuổi theo
11 愚公移山 争强好胜 知难而退
yúgōngyíshān zhēng qiáng hàoshèng zhī nán ér tuì
Ngu Công Di Sơn Tranh Cường Hiếu Thắng Tri Nan Nhi Thoái
Ngu Công dời núi(bất chấp khó khăn) Tranh mạnh háo thắng Biết khó mà lùi
12 治国安民 一视同仁 一清二白
zhì guó’ān mín yīshìtóngrén yī qīng’èr bái
Trị Quốc An Dân Nhất Thị Đồng Nhân Nhất Thanh Nhị Bạch
Trị quốc an dân – chỉ việc người lãnh đạo phải làm Đối xử bình đẳng Thanh bạch – trong sạch – liêm khiết
13 大义灭亲 大公无私  义无反顾
dàyìmièqīn dàgōngwúsī yìwúfǎngù
Đại Nghĩa Diệt Thân Đại Công Vô Tư Nghĩa Vô Phản Cố
Vì đại nghĩa không quản người thân Làm việc công bằng liêm chính Làm việc nghĩa không được chùn bước
14 正气凛然 正直无私 执法如山
zhèngqì lǐnrán zhèngzhí wúsī zhífǎ rúshān
Chính Khí Lẫm Nhiên Chính Trực Vô Tư Chấp Pháp Như Sơn
Chính khí lẫm liệt một cách tự nhiên – anh hùng chính nghĩa oai phong lẫm liệt Làm việc công bằng liêm khiết Luật pháp được thi hành chặt chẽ
15 刚正不阿 明月清风 克己奉公
gāngzhèngbù’ē míngyuè qīngfēng kèjǐfènggōng
Cương Chính Bất A Minh Nguyệt Thanh Phong Khắc Kỷ Phụng Công
cương trực công chính-không a dua nịnh bợ  Trăng Trong Gió Mát – Cảnh vật yên bình lãng mạn Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng
Có thể bạn quan tâm  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BỐ TRÍ NHIỆM VỤ trong tiếng Trung

trang7 bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ

Giáo trình học tiếng Trung Online bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ