Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 06

296
Đánh giá bài viết

Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 06

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ

Câu 1 Câu 2 Câu 3
1 七上八下  七手八脚  七嘴八舌
Qī shàng bā xià qī shǒu bā jiǎo qī zuǐ bā shé
Thất Thượng Bát Hạ Thất Thủ Bát Cước Thất Chuỷ Bát Thiệt
Lòng thấp thỏm không yên Ba chân bốn cẳng (số đông hoảng loạn) Bảy miệng tám lưỡi (tranh nhau nói)
2 四通八达  五花八门  半斤八两
sìtōngbādá wǔhuābāmén bànjīnbāliǎng
Tứ Thông Bát Đạt Ngũ Hoa Bát Môn Bán Cân Bát Lạng
Thông suốt (không trở ngại) Màu sắc loè loẹt Kẻ tạm lạng người nửa cân (ngang tài ngang sức)
3 八面玲珑  八面威风  四平八稳
bāmiànlínglóng bā miàn wēifēng sìpíngbāwěn
Bát Diện Linh Lung Bát Diện Uy Phong Tứ Bình Bát Ổn
Hoàn hảo tuyệt vời Oai phong lẫm liệt Sóng yên biển lặng
4 九牛一毛  九死一生  九霄云外
jiǔniúyīmáo jiǔsǐyīshēng jiǔxiāoyúnwài
Cửu Ngọ Nhất Mao Cửu Tử Nhất Sinh Cửu Tiêu Vân Ngoại
Chín trâu mất một sợi lông (muối bỏ biển) Nguy hiểm vô cùng Ngoài chín tầng mây (Nơi rất cao xa)
5 一言九鼎  三六九等  十拿九稳
yī yán jiǔdǐng sānliùjiǔ děng shínájiǔwěn
Nhất Ngôn Cửu Đỉnh Tam Lục Cửu Đẳng Thập Nã Cửu Ổn
Lời nói có trọng lượng Ba mươi chín bậc Mười phần chắc chín
6 十万火急  十年窗下 十载寒窗
shíwànhuǒjí shí nián chuāng xià shí zài hánchuāng
Thập Vạn Hoả Cấp Thập Niên Song Hạ Thập Tải Hàn Song
vô cùng khẩn cấp một quãng thời gian rất lâu nghèo khổ trong thời gian dài
7 十里长亭 十全十美 十指连心
shílǐ chángtíng shíquánshíměi shízhǐ lián xīn
Thập Lý Trường Đình Thập Toàn Thập Mỹ Thập Chỉ Liên Tâm
nơi tiễn biệt chuẩn bị xa cách vạn dặm hoàn hảo tay đứt ruột xót – mười ngón tay nói liền bàn tay
8 百读不厌 百发百中 百感交集
bǎi dú bùyàn bǎifābǎizhòng bǎigǎn jiāojí
Bách Độc Bất Yếm Bách Phát Bách Trúng Bách Cảm Giao Tập
Đọc trăm lần cũng không chán bắn trăm phát trúng cả trăm phát sinh nhiều tình cảm một lúc
9 百年好合 百思不解 百战百胜
bǎinián hǎo hé bǎisībùjiě bǎi zhàn bǎishèng
Bách Niên Hảo Hợp Bách Tư Bất Giải Bách Chiến Bách Thắng
trăm năm hoà hợp Nghĩ hoài không ra đánh trăm trận thắng cả trăm
10 千载难逢 千叮万嘱 千里迢迢
qiānzǎinánféng qiān dīng wàn zhǔ qiānlǐ tiáotiáo
Thiên Tải Nan Phùng Thiên Định Vạn Chúc Thiên Lý Điều Điều
ngàn năm khó gặp Lời nói quan trọng như lời cuối cùng cái nhìn xa xôi
11 千锤百炼 千方百计 千奇百怪
qiānchuíbǎiliàn qiānfāngbǎijì qiānqíbǎiguài
Thiên Chuy Bách Luyện Thiên Phương Bách Kế Thiên Kì Bách Quái
tập luyện gian khổ nhiều năm Trăm ngàn mưu kế nhiều chuyện kì quái
12 千军万马 千钓一发 千山万水
qiān jūn wàn mǎ qiān diào yī fà qiān shān wàn shuǐ
Thiên Quân Vạn Mã Thiên Điếu Nhất Phát Thiên Sơn Vạn Thuỷ
Nhiều quân lính Ngàn cân treo sợi tóc Núi non trùng điệp
13 千秋万代 千变万化 千红万紫
qiānqiū wàndài qiānbiànwànhuà qiān hóng wàn zǐ
Thiên Thu Vạn Đại Thiên Biến Vạn Hoá Thiên Hồng Vạn Tử
Thời gian rất lâu Biến hoá khôn lường Màu sắc rực rỡ
14 万无一失 万众一心 万劫不复
wànwúyīshī wànzhòngyīxīn wànjiébùfù
Vạn Vô Nhất Thất Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Kiếp Bất Phục
Hoàn hảo không sai sót Vạn người chung một lòng Ngàn năm không phục
15 万里长城 万事大吉 万中无一
Wànlǐ chángchéng wànshìdàjí wàn zhōng wú yī
Vạn Lý Trường Thành Vạn Sự Đại Cát Vạn Trung Vô Nhất
Địa danh của Trung Quốc Mọi việc đều may mắn độc nhất vô nhị
Có thể bạn quan tâm  Chinese Writing Master 4.0 (Teacher's Edition) Full - Hướng dẫn viết chữ Hán

trang 6 bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ

Giáo trình học tiếng Trung Online bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ