Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 05

195
Đánh giá bài viết

Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 05

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy tập viết tiếng trung 4580 chữ

Câu 1 Câu 2 Câu 3
1 一刀两断  一了百了  一干二净
Yīdāoliǎngduàn yīliǎobǎiliǎo yīgān èr jìng
Nhất Đao Lưỡng Đoạn Nhất Liễu Bách Liễu Nhất Kiền Nhị Tịnh
Chém một nhát đứt làm đôi Đầu xuôi đuôi lọt Không còn một mảnh
2 一寸丹心  一之谓甚  一马平川
yīcùn dānxīn yī zhī wèi shén yīmǎpíngchuān
Nhất Thốn Đan Tâm Nhất Chi Vị Thậm Nhất Mã Bình Xuyên
Một thước đến tim Một lần đã là quá rồi Một ngựa bình giang sơn
3 一无所长  一无是处  一日之长
yī wú suǒ cháng yīwúshìchù yī rì zhī cháng
Nhất Vô Sở Trường Nhất Vô Thị Xứ Nhất Nhật Chi Trường
Không có sở trường nào cả Không có chốn dung thân Một ngày cũng là dài
4 一气呵成  一毛不拔  一心一意
yīqìhēchéng yīmáobùbá yīxīnyīyì
Nhất Khí A Thành Nhất Mao Bất Bạt Nhất Tâm Nhất Ý
Một câu là xong Một sợi lông cũng không nhổ Một lòng một ý
5 心无二用  毫无二致  天无二日
xīn wú èr yòng háowú’èrzhì tiān wú èr rì
Tâm Vô Nhị Dụng Hào Vô Nhị Trí Thiên Vô Nhị Nhật
Một tâm không có hai lòng Giống nhau như đúc Trời không có 2 ngày
6 二虎相斗  二竖为虐 二分明月
èr hǔ xiāng dòu èr shù wéi nüè èr fēnmíng yuè
Lưỡng Hổ Tương Đấu Nhị Thụ Vi Ngược Nhị Phân Minh Nguyệt
Hai hổ tranh đấu Hai cây là thành ngược Chia đôi trăng sáng
7 三十六行 三人成虎 三头六臂
sānshíliù háng sān rén chéng hǔ sāntóuliùbì
Tam Thập Lục Hành Tam Nhân Thành Hổ Tam Đầu Lục Tý
Ba mươi sáu ngành Ba người thành hổ Ba đầu sáu tay
8 三生有幸 三言两语 三长两短
sān shēng yǒuxìng sānyánliǎngyǔ sānchángliǎngduǎn
Tam Sinh Hữu Hạnh Tam Ngôn Lưỡng Ngữ Tam Trường Lưỡng Đoản
Phúc đức ba đời Dăm ba câu – đôi điều Có chuyện bất trắc – không may
9 四书五经 四分五裂 四平八稳
sìshū wǔjīng sìfēnwǔliè sìpíngbāwěn
Tứ Thư Ngũ Kinh Tứ Phân Ngũ Liệt Tứ Bình Bát Ổn
Tứ thư ngũ kinh Chia năm xẻ bảy Bốn bề yên tĩnh – sóng yên bể lặng
10 四海为家 志在四方 四海一家
sìhǎi wéi jiā zhì zài sìfāng sìhǎi yījiā
Tứ Hải Vi Gia Chí Tại Tứ Phương Tứ Hải Nhất Gia
Bốn biển là nhà Chí nằm ở khắp nơi – chí lớn Bốn biển một nhà
11 五湖四海 五谷丰登 五颜六色
wǔhúsìhǎi wǔgǔ fēngdēng wǔyánliùsè
Ngũ Hồ Tứ Hải Ngũ Cốc Phong Đăng Ngũ Nhan Lục Sắc
Năm châu bốn biển Mùa màng bội thu Nhiều màu lắm sắc
12 五彩缤纷 五光十色 五体投地
wǔcǎibīnfēn wǔguāngshísè wǔtǐtóudì
Ngũ Thái Tân Phân Ngũ Quang Lục Sắc Ngũ Thể Đầu Địa
Muôn màu rực rỡ Màu sắc chói lọi rực rỡ Cả người gập xuống lạy – một cách hành lễ của đạo Phật
13 六神无主 身怀六甲 七情六欲
liùshénwúzhǔ shēn huái liùjiǎ qīqíngliùyù
Lục Thần Vô Chủ Thân Hoài Lục Giáp Thất Tình Lục Dục
mất bình tĩnh có bầu bảy biểu hiện tâm lý và sáu đối tượng ham muốn
14 六根清静 六月飞霜 六亲不认
liùgēn qīngjìng liù yuè fēi shuāng liùqīnbùrèn
Lục Căn Thanh Tĩnh Lục Nguyệt Phi Sương Lục Thân Bất Nhận
mắt-tai-mũi-lưỡi-thân xác đều thanh tĩnh Sương rơi tháng sáu Mất hết tính người (sáu mối quan hệ thân nhất đều từ bỏ)
15 七步之才 七尺之躯 七步成章
qī bù zhī cái qī chǐ zhī qū qī bù chéngzhāng
Thất Bộ Chi Tài Thất Xích Chi Khu Thất Bộ Thành Chương
Bảy bước thành tài Mình cao bảy thước Bày bước thành thơ
Có thể bạn quan tâm  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TỪ BIỆT - TIỄN HÀNH trong tiếng Trung

trang 5 tập viết tiếng trung 4580 chữ

Giáo trình học tiếng Trung Online tập viết tiếng trung 4580 chữ