Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 02

342
Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 02
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung gần 3000 chữ mực tự bay màu Trang 2

no Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6 Cột 7 Cột 8 Cột 9 Cột 10
1
wén liù fāng Huǒ wèi dòu dìng
văn(ăn chương) lục(sáu) phương(phương hướng) hoả(lửa) vị(vì) đấu(đấu gạo) ức(ký ức) đính(đính hôn) kê(kiểm kê) họ(họ hàng)
2
rèn xīn chǐ yǐn chǒu kǒng duì bàn
nhận(nhận thấy) tim(tâm) xích(xích lại) dẫn(dẫn dắt) sửu(trâu) bơ(bơ vơ) khổng(khổng lồ) đội(đội ngũ) biện(biện pháp)
3
yǔn quàn shuāng shū huàn kān shì
doãn(thuận ý) dư(đưa cho) khuyến(khuyến cáo) song(song song) thư(sách) hoẻn(đỏ hoẻn) ngọc(hòn ngọc) khan(xem) thị(hiển thị)
 
4
qiǎo zhèng gōng rēng
mạt(mạt kiếp) mùi(tuổi dê) kích(kích chưởng) đả(ẩu đả) xảo(xảo ngôn) chính(chính thống) bốc(bốc đi) bắt(bắt bớ) công(công lao) nẫy(tập nẫy)
5
gān shì jié běn shù bǐng zuǒ
khứ(quá khứ) cam chịu thế(thế giới) cổ(cổ đại) tiết(tiết tấu) bản(vở) thuật(thuật ngữ) khả(khả ái) bính-biếng tả(tả hữu)
6
yòu dàn lóng píng miè dōng
lệ(lệ cấm) hữu(phía tây) thạch(thạch đàn) bố(bố kinh) long(rồng) bình(bất bình) diệt(diệt vong) yết(yết bằng hữu) đông(phía đông) tạp(chặn lại)
7
běi zhàn jiù shuài guī qiě dàn
bắc(phương bắc) chiêm(chiêm tinh) nghiệp(sự nghiệp) cựu(cựu học sinh) soái(nguyên soái) quy(vu quy) thả(thả ra) đán(nguyên đán) mục(mắt) dạ(đêm)
8
jiǎ shēn dīng diàn hào tián yóu shǐ zhī yāng
giáp(vỏ) thân(khỉ) đinh(đinh ninh) điện(bưu điện) hiệu(hiệu thuốc) điền(đồn điền) do(nguyên do) sử(sử sách) chỉ(chỉ có) ương(trung ương)
9
xiōng diāo jiào lìng tàn shēng shī
huynh(huynh đệ) điêu kêu(kêu ca) lánh(xa lánh) sựt(nhai sựt sựt) thán(thán phục) tớ(thày tớ) sinh(học sinh) thất(mất-thiếu) vu(vu quy)
10
qiū zhàng xiān men bái zǎi
khâu( khâu vá) phó(phó thác) trượng(trượng phu) phạt(chinh phạt) tiên(tiên phật) môn(ngã môn) nghi(nghi thức) bạch(tách bạch) tử(tử tế) tha(tha phương)
11
chì guā cóng lìng yòng shuǎi yìn
xịch(xịch ra) qua(khổ qua) hồ(mơ hồ) tòng(túm lại) linh(số 0) dụng(sử dụng) soải(ve vẩy) ấn(ấn tín) lạc(lạc quan) câu(câu thơ)
12
cōng fàn wài chù dōng niǎo bāo
thông(vội vàng) sách(sách vở) phạm(phạm tội) ngoại(bà ngoại) xử(xử lý) đông(mùa đông) điểu(đà điểu) mùa(mùa vụ) bao(bao bọc) cơ(cơ cực)
13
zhǔ shì shǎn lán bàn zhī huì tóu hàn
chúa(vua chúa) thị(thành thị) lập(tự lập) thiểm(sét) lan(hoa lan) bán(nửa) chấp(chấp chới) hối(hối đoái) đầu(đầu tóc) hán(hảo hán)
14
nìng xué tǎo xiě ràng xùn
trữ(tàng trữ) huyệt(sào huyệt) đà(đẫy đà) thảo(thảo phạt) tả(miêu tả) nhượng(khiêm nhượng) lễ(lễ phép) huấn(giáo huấn) tất(tất nhiên) nghị(nghị luận)
15
xùn yǒng mín chū liáo nǎi
tấn(tra tấn) kí(nhật kí) vắng(xa vắng) tư(tư đồ) này(bên này) dân(nhân dân) xuất(xuất chúng) liêu(liêu đông) nãi(ngực phụ nữ) nô(nô lệ)
Có thể bạn quan tâm  Tự học tiếng Trung Quốc hiệu quả tại nhà

trang 2 Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung gần 3000 chữ mực tự bay màu Trang 2

Giáo trình học tiếng Trung Online Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung gần 3000 chữ mực tự bay màu Trang 2