Flash: Học và tập đếm chữ số trong tiếng Trung từ 71 – 80

5
Đánh giá bài viết


Xem Flash


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/seventy.swf’ width=’530′ height=’500′]

 

 

 

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite Flash: Học và tập đếm chữ số trong tiếng Trung từ 71 - 80

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN