Flash: Học và tập đếm chữ số trong tiếng Trung từ 31 – 40

21
Đánh giá bài viết


Xem Flash


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/thirty.swf’ width=’530′ height=’500′]

 

 

 

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite Flash: Học và tập đếm chữ số trong tiếng Trung từ 31 - 40

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN