[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #084 – 砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) – Nghệ thuật mặc cả

75
[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #084 – 砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) – Nghệ thuật mặc cả
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

Slow chinese: #84 – 砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) – Nghệ thuật mặc cả – Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/84-kan-jia-de-yi-shu/
admin

Slow chinese: #84 – 砍价的艺术

#84 – 砍价的艺术

砍价,也叫讲价、杀价、讨价还价。意思是在买东西的时候,买家和店主之间商量价格的过程。有外国朋友问:在中国买东西的时候,什么时候可以砍价?怎样才能以最便宜的价格买到自己喜欢的东西呢?今天,我就给大家讲一讲砍价的艺术。

在有些地方买东西,你可以砍价,在有些地方则不行。在大商场或者超市买东西,一般都要按照标明的价格来购买,不能砍价。而在一些小商店或者市场买东西,就可以砍价。在这些地方,商家为了赚钱,把价格抬得比较高。这时,如果你不砍价,你可能吃亏,花很多钱却买到不那么好的商品。所以,为了不吃亏,你就要砍价。

那么,如何砍价呢?在看中一件衣服后,你可以问店主:“这件衣服多少钱?”店主会给你一个价格,比如:200元。这时你要想一想,这个价格合理么?同类的衣服一般多少钱?如果店主的出价比较高,你就要和他砍价。你可以说:“这个太贵了”,“可不可以便宜点?”然后提出你自己的价格。我的经验是,可以提出一半的价格,这个价格比较接近成本。你说:“100卖不卖?”当然,在不同的城市或地点,出价的情况都不太一样。在有些地方,你甚至可以提出三分之一的价格。有经验的人知道一件商品的成本是多少,就能提出和成本很接近的价格。

你要记住,不要表现出对这件衣服很喜爱,反而还要指出这件衣服的缺点。这样,店主就觉得你比较内行,骗不过你,就把商品便宜卖掉。当你提出比较低的价格之后,店主就会稍稍降低他的价格,“180元,卖给你,怎么样?”然后你也可以稍稍提高你的出价,“太贵了,这件衣服最多120元。”这样,你一句我一句,你们最后就会商量出一个中间的价格。你可能花150元就把这件衣服买下。但如果店主不同意再降价,你还可以假装不买了,准备离开。这时店主觉得可惜,就有可能喊你回来,把商品便宜卖给你。

其实,砍价也是为了保护自己的权益。在砍价的时候,不要紧张。砍得多了,你就会觉得越来越有经验。


Pinyin và dịch bài 84


#84: Kǎnjià de yìshù

Kǎn jià, yě jiào jiǎngjià, shājià, tǎojiàhuánjià. Yìsi shì zài mǎi dōngxī de shíhòu, mǎi jiā hé diànzhǔ zhī jiān shāngliáng jiàgé de guòchéng. Yǒu wàiguó péngyǒu wèn: Zài zhōngguó mǎi dōngxī de shíhòu, shénme shíhòu kěyǐ kǎn jià? Zěnyàng cáinéng yǐ zuì piányi de jiàgé mǎi dào zìjǐ xǐhuān de dōngxī ne? Jīntiān, wǒ jiù gěi dàjiā jiǎng yī jiǎng kǎn jià de yìshù.

Zài yǒuxiē dìfāng mǎi dōngxī, nǐ kěyǐ kǎn jià, zài yǒuxiē dìfāng zé bùxíng. Zài dà shāngchǎng huòzhě chāoshì mǎi dōngxī, yībān dōu yào ànzhào biāomíng de jiàgé lái gòumǎi, bùnéng kǎn jià. Ér zài yīxiē xiǎo shāngdiàn huòzhě shìchǎng mǎi dōngxī, jiù kěyǐ kǎn jià. Zài zhèxiē dìfāng, shāngjiā wèile zhuànqián, bǎ jiàgé tái dé bǐjiào gāo. Zhè shí, rúguǒ nǐ bù kǎn jià, nǐ kěnéng chīkuī, huā hěnduō qián què mǎi dào bù nàme hǎo de shāngpǐn. Suǒyǐ, wèile bù chīkuī, nǐ jiù yào kǎn jià.

Nàme, rúhé kǎn jià ne? Zài kàn zhòng yī jiàn yīfú hòu, nǐ kěyǐ wèn diànzhǔ:“Zhè jiàn yīfú duōshǎo qián?” Diànzhǔ huì gěi nǐ yīgè jiàgé, bǐrú:200 Yuán. Zhè shí nǐ yào xiǎng yī xiǎng, zhège jiàgé hélǐ me? Tónglèi de yīfú yībān duōshǎo qián? Rúguǒ diànzhǔ de chūjià bǐjiào gāo, nǐ jiù yào hé tā kǎn jià. Nǐ kěyǐ shuō:“Zhège tài guìle”,“kěbù kěyǐ piányi diǎn?” Ránhòu tíchū nǐ zìjǐ de jiàgé. Wǒ de jīngyàn shì, kěyǐ tíchū yībàn de jiàgé, zhège jiàgé bǐjiào jiējìn chéngběn. Nǐ shuō:“100 Mài bù mài?” Dāngrán, zài bùtóng de chéngshì huò dìdiǎn, chūjià de qíngkuàng dōu bù tài yīyàng. Zài yǒuxiē dìfāng, nǐ shènzhì kěyǐ tíchū sān fēn zhī yī de jiàgé. Yǒu jīngyàn de rén zhīdào yī jiàn shāngpǐn de chéngběn shì duōshǎo, jiù néng tíchū hé chéngběn hěn jiējìn de jiàgé.

Nǐ yào jì zhù, bùyào biǎoxiàn chū duì zhè jiàn yīfú hěn xǐ’ài, fǎn’ér hái yào zhǐchū zhè jiàn yīfú de quēdiǎn. Zhèyàng, diànzhǔ jiù juédé nǐ bǐjiào nèiháng, piàn bùguò nǐ, jiù bǎ shāngpǐn piányi mài diào. Dāng nǐ tíchū bǐjiào dī de jiàgé zhīhòu, diànzhǔ jiù huì shāoshāo jiàngdī tā de jiàgé,“180 yuán, mài gěi nǐ, zěnme yàng?” Ránhòu nǐ yě kěyǐ shāoshāo tígāo nǐ de chūjià,“tài guìle, zhè jiàn yīfú zuìduō 120 yuán.” Zhèyàng, nǐ yījù wǒ yījù, nǐmen zuìhòu jiù huì shāngliáng chū yīgè zhōngjiān de jiàgé. Nǐ kěnéng huā 150 yuán jiù bǎ zhè jiàn yīfú mǎi xià. Dàn rúguǒ diànzhǔ bù tóngyì zài jiàngjià, nǐ hái kěyǐ jiǎzhuāng bú mǎile, zhǔnbèi líkāi. Zhè shí diànzhǔ juédé kěxī, jiù yǒu kěnéng hǎn nǐ huílái, bǎ shāngpǐn piányi mài gěi nǐ.

Qíshí, kǎn jià yěshì wèile bǎohù zìjǐ de quányì. Zài kǎn jià de shíhòu, bùyào jǐnzhāng. Kǎn dé duōle, nǐ jiù huì juédé yuè lái yuè yǒu jīngyàn.

 

#84: Nghệ thuật mặc cả

Mặc cả (Kǎnjià) còn gọi là jiǎngjià, shājià, tǎojiàhuánjià. Ý nghĩa chính là quá trình thương lượng giá cả giữa người mua và chủ tiệm lúc mua đồ. Có người bạn nước ngoài hỏi: Lúc mua đồ ở Trung Quốc, thì khi nào có thể mặc cả giá? Làm thế nào có thể mua được thứ đồ mình thích với giá rẻ nhất? Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết về nghệ thuật mặc cả.

Mua đồ ở một vài nơi, bạn có thể mặc cả, còn một vài nơi khác thì lại không. Mua đồ ở những khu chợ lớn hay siêu thị, thông thường đều phải mua theo giá đã niêm yết, không thể mặc cả. Ở những nơi này, các thương gia nâng giá tương đối cao để kiếm tiền. Lúc này, nếu bạn không mặc cả, bạn có thể sẽ bị thiệt thòi, dùng rất nhiều tiền nhưng lại không mua được món đồ tốt đến thế. Cho nên để không bị thiệt bạn phải mặc cả.

Vậy mặc cả như thế nào? Khi đã ưng một bộ quần áo, bạn có thể hỏi chủ tiệm: “Bộ quần áo này bao nhiêu tiền?” Chủ tiệm sẽ đưa ra một cái giá cho bạn, ví dụ 200 nhân dân tệ. Lúc này bạn phải nghĩ xem, mức giá đó có hợp lý không? Những bộ quần áo đồng loại đó thông thường bao nhiêu tiền? Nếu mức giá mà chủ tiệm đưa ra tương đối cao, bạn phải mặc cả với anh ta. Bạn có thể nói: “Cái này đắt quá rồi”, “rẻ hơn một chút được không?”. Sau đó bạn đưa ra mức giá của riêng mình. Kinh nghiệm của tôi là, có thể đưa ra mức giá thông thường, mức giá này thường sẽ tương đối gần với chi phí sản xuất. Bạn nói: “100 có bán không?”Đương nhiên, ở những thành phố hay địa điểm khác nhau, việc ra giá cũng không giống nhau. Ở một vài nơi, bạn thậm chí có thể đưa ra một phần ba mức giá. Có những người có kinh nghiệm biết chi phí sản xuất của sản phẩm là bao nhiêu, nên có thể đưa ra mức giá rất gần với chi phí này.

Bạn phải nhớ kỹ, không nên thể hiện là mình rất thích bộ quần áo này, ngược lại


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite Slow chinese: #084 - 砍价的艺术 (Kǎn jià de yìshù) - Nghệ thuật mặc cả
Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN