[mp3, VideoClip, lời dịch] 雪漫天 (Xuě màntiān) – Tuyết Mạn Thiên (Trời đầy tuyết) – Hoàn Quân Minh Châu ost
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn


File nghe nghe online MP3

Đang biên tập


Lời tiếng Trung

 

chun yu mian mian xia ri yan yan
春 雨 绵 绵 夏 日 炎 炎
yi sheng zhi qiu xiang lian na ge qiu
一 生 只 求 相 恋 那 个 秋
zhi hen tai cong cong xue man tian lai xi
只 恨 太 匆 匆 雪 漫 天 来 袭
yi sheng zhi ai dian pei liu li
一 生 挚 爱 颠 沛 流 离

ai bu neng ai ni wo ning yuan
爱 不 能 爱 你 我 宁 愿
kui qian deng dai gei yi ge cheng quan
亏 欠 等 待 给 一 个 成 全
she yi shi wen cun
舍 一 世 温 存
huan zui hou yi wen
换 最 后 一 吻
ai rang ni wo cong rong
爱 让 你 我 从 容

li bie shuang lei chui
离 别 双 泪 垂
ai bu you ren qing zui bei
爱 不 由 人 情 最 悲
yan kan shi yan
眼 看 誓 言
zhui luo chen meng jian
坠 落 尘 梦 间
rang wo zui hou
让 我 最 后
hai neng de dao ni shen qing yi yan
还 能 得 到 你 深 情 一 眼
xue man tian nuan xin tian
雪 漫 天 暖 心 田

zhe yi sheng yi bu zai ai shui
这 一 生 已 不 再 爱 谁

 


Lời Pinyin

 

Chūnyǔ miánmián xià rì yányán

Yīshēng zhǐ qiú xiāng liàn nàgè qiū

Zhǐ hèn tài cōngcōng xuě màntiān lái xí

Yīshēng zhìài diānpèi liúlí

Ài bùnéng ài nǐ wǒ nìngyuàn

Kuīqiàn děngdài gěi yīgè chéngquán

Shě yīshì wēncún

Huàn zuìhòu yī wěn

Ài ràng nǐ wǒ cóngróng

Líbié shuāng lèi chuí

Ài bùyóu rénqíng zuì bēi

Yǎnkàn shìyán

Zhuìluò chén mèng jiān

Ràng wǒ zuìhòu

Hái néng dédào nǐ shēnqíng yīyǎn

Xuě màntiān nuǎn xīntián

Zhè yīshēng yǐ bù zài ài shuí

 


Lời dịch

Đang biên tập

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

 • Tất cả
 • Bảo lưu
 • Biên tập
 • Coding
 • Đang dừng học
 • Dịch thuật
 • Đồ chơi trẻ con
 • Đồ khác
 • Đồ nam
 • Đồ nữ
 • Dự án 1 vạn thành ngữ
 • Dự án Growing Up With Chinese
 • Hardsub
 • Giáo viên Kenh7.vn
 • Học viên lớp A19
 • Học viên lớp A30
 • Học viên lớp A33
 • Học viên trung tâm Kenh7.vn
 • Nghe gõ lại
 • Taobao.com
 • Tàu Nhanh
 • Thiết kế
 • Tmall.com
 • Tổng hợp
 • Webmaster


 

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite [mp3, VideoClip, lời dịch] 雪漫天 (Xuě màntiān) - Tuyết Mạn Thiên (Trời đầy tuyết) - Hoàn Quân Minh Châu ost
Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN