[Nghe online, wma, mp3] File nghe audio Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh – Trần Thị Thanh Liêm

2361
[Nghe online, wma, mp3] File nghe audio Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh – Trần Thị Thanh Liêm
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

[Nghe online, wma, mp3] File nghe Audio Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh – Trần Thị Thanh Liêm

汉语初级教程(对外一系列教材 * 6册)* 北京语言文化大学出版社

File download (phải chuôt Save target as …)


Bài số 01

Bài 01 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (13.7 MiB, 4,645 lượt tải về)


Bài số 02

Bài 02 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.2 MiB, 4,128 lượt tải về)


Bài số 03

Bài 03 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (14.8 MiB, 1,541 lượt tải về)


Bài số 04

Bài 04 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (12.8 MiB, 1,523 lượt tải về)


Bài số 05

Bài 05 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10.8 MiB, 1,406 lượt tải về)


Bài số 06

Bài 06 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (14.2 MiB, 1,369 lượt tải về)


Bài số 07

Bài 07 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.1 MiB, 1,112 lượt tải về)


Bài số 08

Bài 08 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.9 MiB, 1,083 lượt tải về)


Bài số 09

Bài 09 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.4 MiB, 988 lượt tải về)


Bài số 10

Bài 10 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.7 MiB, 947 lượt tải về)


Bài số 11

Bài 11 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.0 MiB, 929 lượt tải về)

Có thể bạn quan tâm  #098 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Bài số 98 - 人虎情 – (Rén hǔ qíng) - Tình Hổ Người


Bài số 12

Bài 12 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.6 MiB, 826 lượt tải về)


Bài số 13

Bài 13 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.3 MiB, 826 lượt tải về)


Bài số 14

Bài 14 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.3 MiB, 832 lượt tải về)


Bài số 15

Bài 15 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.6 MiB, 847 lượt tải về)


Bài số 16

Bài 16 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.2 MiB, 1,077 lượt tải về)


Bài số 17

Bài 17 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.7 MiB, 861 lượt tải về)


Bài số 18

Bài 18 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.2 MiB, 810 lượt tải về)


Bài số 19

Bài 19 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.5 MiB, 794 lượt tải về)


Bài số 20

Bài 20 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.3 MiB, 861 lượt tải về)


Bài số 21

Bài 21 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.3 MiB, 922 lượt tải về)


Bài số 22

Bài 22 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (12.8 MiB, 893 lượt tải về)


Bài số 23

Bài 23 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.9 MiB, 814 lượt tải về)


Bài số 24

Bài 24 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (13.2 MiB, 803 lượt tải về)


Bài số 25

Bài 25 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.5 MiB, 780 lượt tải về)

Có thể bạn quan tâm  #078 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5: Bài số 78 – 受伤以后 (Shòushāng yǐhòu) – Sau khi bị thương


Bài số 26

Bài 26 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.0 MiB, 824 lượt tải về)


Bài số 27

Bài 27 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.5 MiB, 766 lượt tải về)


Bài số 28

Bài 28 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10.9 MiB, 727 lượt tải về)


Bài số 29

Bài 29 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10.4 MiB, 725 lượt tải về)


Bài số 30

Bài 30 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.8 MiB, 758 lượt tải về)


Bài số 31

Bài 31 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.4 MiB, 724 lượt tải về)


Bài số 32

Bài 32 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.0 MiB, 709 lượt tải về)


Bài số 33

Bài 33 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.0 MiB, 660 lượt tải về)


Bài số 34

Bài 34 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.2 MiB, 631 lượt tải về)


Bài số 35

Bài 35 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm (8.0 MiB, 668 lượt tải về)


Bài số 36

Bài 36 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.3 MiB, 643 lượt tải về)


Bài số 37

Bài 37 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.5 MiB, 641 lượt tải về)


Bài số 38

Bài 38 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.9 MiB, 622 lượt tải về)


Bài số 39

Bài 39 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.5 MiB, 617 lượt tải về)

Có thể bạn quan tâm  #040 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 40 - 快上来吧,车要开了 - Nhanh lên nào, xe chuẩn bị chạy rồi!


Bài số 40

Bài 40 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.9 MiB, 657 lượt tải về)


Bài số 41

Bài 41 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10.1 MiB, 629 lượt tải về)


Bài số 42

Bài 42 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.0 MiB, 578 lượt tải về)


Bài số 43

Bài 43 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.1 MiB, 632 lượt tải về)


Bài số 44

Bài 44 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.9 MiB, 634 lượt tải về)


Bài số 45

Bài 45 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.3 MiB, 584 lượt tải về)


Bài số 46

Bài 46 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.6 MiB, 625 lượt tải về)


Bài số 47

Bài 47 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.3 MiB, 578 lượt tải về)


Bài số 48

Bài 48 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.3 MiB, 558 lượt tải về)


Bài số 49

Bài 49 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.6 MiB, 582 lượt tải về)


Bài số 50

Bài 50 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.3 MiB, 570 lượt tải về)


Bài số 51

Bài 51 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.2 MiB, 587 lượt tải về)


Bài số 52

Bài 52 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.2 MiB, 562 lượt tải về)


Bài số 53

Bài 53 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.9 MiB, 568 lượt tải về)


Bài số 54

Bài 54 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.9 MiB, 540 lượt tải về)


Bài số 55

Bài 55 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.3 MiB, 554 lượt tải về)


Bài số 56

Bài 56 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.9 MiB, 547 lượt tải về)


Bài số 57

Bài 57 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9.4 MiB, 560 lượt tải về)


Bài số 58

Bài 58 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.4 MiB, 542 lượt tải về)


Bài số 59

Bài 59 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.9 MiB, 565 lượt tải về)


Bài số 60

Bài 60 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.0 MiB, 525 lượt tải về)


Bài số 61

Bài 61 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.6 MiB, 603 lượt tải về)


Bài số 62

Bài 62 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.6 MiB, 555 lượt tải về)


Bài số 63

Bài 63 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.2 MiB, 567 lượt tải về)


Bài số 64

Bài 64 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.7 MiB, 547 lượt tải về)


Bài số 65

Bài 65 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (11.5 MiB, 573 lượt tải về)


Bài số 66

Bài 66 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.6 MiB, 543 lượt tải về)


Bài số 67

Bài 67 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.9 MiB, 562 lượt tải về)


Bài số 68

Bài 68 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.3 MiB, 552 lượt tải về)


Bài số 69

Bài 69 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.9 MiB, 544 lượt tải về)


Bài số 70

Bài 70 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.2 MiB, 492 lượt tải về)


Bài số 71

Bài 71 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.8 MiB, 547 lượt tải về)


Bài số 72

Bài 72 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.2 MiB, 596 lượt tải về)


Bài số 73

Bài 73 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.1 MiB, 515 lượt tải về)


Bài số 74

Bài 74 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.8 MiB, 506 lượt tải về)


Bài số 75

Bài 75 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.6 MiB, 523 lượt tải về)


Bài số 76

Bài 76 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.6 MiB, 524 lượt tải về)


Bài số 77

Bài 77 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.2 MiB, 528 lượt tải về)


Bài số 78

Bài 78 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.9 MiB, 504 lượt tải về)


Bài số 79

Bài 79 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.5 MiB, 532 lượt tải về)


Bài số 80

Bài 80 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.9 MiB, 529 lượt tải về)


Bài số 81

Bài 81 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.7 MiB, 546 lượt tải về)

Bài 81 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.6 MiB, 519 lượt tải về)

Bài 81 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.6 MiB, 523 lượt tải về)


Bài số 82

Bài 82 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.9 MiB, 543 lượt tải về)

Bài 82 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.3 MiB, 480 lượt tải về)

Bài 82 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.8 MiB, 470 lượt tải về)


Bài số 83

Bài 83 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.5 MiB, 502 lượt tải về)

Bài 83 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.9 MiB, 471 lượt tải về)

Bài 83 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.4 MiB, 452 lượt tải về)


Bài số 84

Bài 84 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.3 MiB, 509 lượt tải về)

Bài 84 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 486 lượt tải về)

Bài 84 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3.3 MiB, 487 lượt tải về)


Bài số 85

Bài 85 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.2 MiB, 513 lượt tải về)

Bài 85 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.7 MiB, 470 lượt tải về)

Bài 85 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3.0 MiB, 524 lượt tải về)


Bài số 86

Bài 86 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3.5 MiB, 500 lượt tải về)

Bài 86 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.7 MiB, 461 lượt tải về)

Bài 86 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.8 MiB, 496 lượt tải về)


Bài số 87

Bài 87 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.4 MiB, 525 lượt tải về)

Bài 87 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.2 MiB, 454 lượt tải về)

Bài 87 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.5 MiB, 467 lượt tải về)


Bài số 88

Bài 88 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.9 MiB, 510 lượt tải về)

Bài 88 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.2 MiB, 479 lượt tải về)

Bài 88 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.5 MiB, 493 lượt tải về)


Bài số 89

Bài 89 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.1 MiB, 505 lượt tải về)

Bài 89 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.3 MiB, 490 lượt tải về)

Bài 89 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.3 MiB, 483 lượt tải về)


Bài số 90

Bài 90 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.0 MiB, 476 lượt tải về)

Bài 90 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.3 MiB, 479 lượt tải về)

Bài 90 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.1 MiB, 474 lượt tải về)


Bài số 91

Bài 91 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.5 MiB, 500 lượt tải về)

Bài 91 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 467 lượt tải về)

Bài 91 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.8 MiB, 451 lượt tải về)


Bài số 92

Bài 92 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.7 MiB, 482 lượt tải về)

Bài 92 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 452 lượt tải về)

Bài 92 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.1 MiB, 480 lượt tải về)


Bài số 93

Bài 93 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.8 MiB, 517 lượt tải về)

Bài 93 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.7 MiB, 463 lượt tải về)

Bài 93 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.1 MiB, 451 lượt tải về)


Bài số 94

Bài 94 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.7 MiB, 491 lượt tải về)

Bài 94 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 473 lượt tải về)

Bài 94 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.1 MiB, 477 lượt tải về)


Bài số 95

Bài 95 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.2 MiB, 486 lượt tải về)

Bài 95 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 453 lượt tải về)

Bài 95 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1.9 MiB, 458 lượt tải về)


Bài số 96

Bài 96 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.4 MiB, 503 lượt tải về)

Bài 96 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 478 lượt tải về)

Bài 96 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.0 MiB, 449 lượt tải về)


Bài số 97

Bài 97 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4.2 MiB, 505 lượt tải về)

Bài 97 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.3 MiB, 436 lượt tải về)

Bài 97 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.2 MiB, 448 lượt tải về)


Bài số 98

Bài 98 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8.7 MiB, 513 lượt tải về)

Bài 98 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.3 MiB, 456 lượt tải về)

Bài 98 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.1 MiB, 461 lượt tải về)


Bài số 99

Bài 99 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7.0 MiB, 491 lượt tải về)

Bài 99 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.3 MiB, 464 lượt tải về)

Bài 99 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3.4 MiB, 453 lượt tải về)


Bài số 100

Bài 100 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6.2 MiB, 568 lượt tải về)

Bài 100 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2.5 MiB, 495 lượt tải về)

Bài 100 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5.1 MiB, 497 lượt tải về)


File nghe online


Bài số 01


Bài số 02


Bài số 03


Bài số 04


Bài số 05


Bài số 06


Bài số 07


Bài số 08


Bài số 09


Bài số 10


Bài số 11


Bài số 12


Bài số 13


Bài số 14


Bài số 15


Bài số 16


Bài số 17


Bài số 18


Bài số 19


Bài số 20


Bài số 21


Bài số 22


Bài số 23


Bài số 24


Bài số 25


Bài số 26


Bài số 27


Bài số 28


Bài số 29


Bài số 30


Bài số 31


Bài số 32


Bài số 33


Bài số 34


Bài số 35


Bài số 36


Bài số 37


Bài số 38


Bài số 39


Bài số 40


Bài số 41


Bài số 42


Bài số 43


Bài số 44


Bài số 45


Bài số 46


Bài số 47


Bài số 48


Bài số 49


Bài số 50


Bài số 51


Bài số 52


Bài số 53


Bài số 54


Bài số 55


Bài số 56


Bài số 57


Bài số 58


Bài số 59


Bài số 60


Bài số 61


Bài số 62


Bài số 63


Bài số 64


Bài số 65


Bài số 66


Bài số 67


Bài số 68


Bài số 69


Bài số 70


Bài số 71


Bài số 72


Bài số 73


Bài số 74


Bài số 75


Bài số 76


Bài số 77


Bài số 78


Bài số 79


Bài số 80


Bài số 81


Bài số 82


Bài số 83


Bài số 84


Bài số 85


Bài số 86


Bài số 87


Bài số 88


Bài số 89


Bài số 90


Bài số 91


Bài số 92


Bài số 93


Bài số 94


Bài số 95


Bài số 96


Bài số 97


Bài số 98


Bài số 99


Bài số 100


Giáo trình học tiếng Trung Online [Nghe online, wma, mp3] File nghe audio Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh - Trần Thị Thanh Liêm

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN