loading...
Đánh giá bài viết


File nghe nhạc online MP3

Đang cập nhật

Lời tiếng Trung

我伪装着

不露痕迹
想在你身边
静静的陪着看着天边
骑着单车
忘记心
我的路口
爱在等着
你往前走 不回头看了
记忆的笑脸
缓缓的敲著我的琴键
我不舍得《试听暂不提供 请下载听》
让你孤单单的
我爱你的 心牵挂著
心不在拼命躲
不去害怕結果
假設有個以後
你會怎麽說
一直想跟你說
幸福不再溜走
下個路口
你會看見愛
有美麗笑容
愛轉角遇見了誰
是否有爱情的美
爱转角以后的街
能不能有我来陪
爱转角遇见了谁
是否不讓你流淚
也许陌生到了解
让我来当你的谁
我不讓愛掉眼淚
不讓你掉眼淚
現在永遠
你就是我
就是我的美
心不在拼命躲
不去害怕結果
假設有個以後
你會怎麽說
一直想跟你說
幸福不再溜走
下個路口
你會看見愛
有美麗笑容
愛轉角遇見了誰
是否有爱情的美
爱转角以后的街
能不能有我来陪
爱转角遇见了谁
是否不讓你流淚
也许陌生到了解
让我来当你的谁
我不讓愛掉眼淚
不讓你掉眼淚
現在永遠
你就是我
就是我的美

 


Lời Pinyin

Wǒ wèizhuāng zhe
Bù lù hénjī
Xiǎng zài nǐ shēnbiān
Jìng jìng de péi zhe kàn zhe tiānbiān
Qí zhe dānchē
Wàngjì xīn
Wǒ de lùkǒu
Ài zài děng zhe
Nǐ wǎng qián zǒu bù huítóu kàn le
Jìyì de xiàoliǎn
Huǎn huǎn de qiāo zhe wǒ de qínjiàn
Wǒ bù shěde “shì tīng zhàn bú tígōng qǐng xiàzài tīng”
Ràng nǐ gūdān dān de
Wǒ ài nǐ de xīn qiānguà zhe
Xīn bùzài pīnmìng duǒ
Bù qù hàipà jiéguǒ
Jiǎshè yǒu gè yǐhòu
Nǐ huì zěnme shuō
Yīzhí xiǎng gēn nǐ shuō
Xìngfú bù zài liū zǒu
Xià gè lùkǒu

Nǐ huì kànjiàn ài
Yǒu měilì xiàoróng
Ài zhuǎnjiǎo yùjiàn le shuí
Shìfǒu yǒu àiqíng dì měi
Ài zhuǎnjiǎo yǐhòu de jiē
Néng bùnéng yǒu wǒ lái péi
Ài zhuǎnjiǎo yùjiàn le shuí
Shìfǒu bù ràng nǐ liúlèi
Yěxǔ mòshēng dào liǎojiě
Ràng wǒ lái dāng nǐ de shuí
Wǒ bù ràng ài diào yǎnlèi
Bù ràng nǐ diào yǎnlèi
Xiànzài yǒngyuǎn
Nǐ jiùshì wǒ
Jiùshì wǒ dì měi

Ài zhuǎnjiǎo yùjiàn le shuí
Shìfǒu yǒu àiqíng dì měi
Ài zhuǎnjiǎo yǐhòu de jiē
Néng bùnéng yǒu wǒ lái péi
Ài zhuǎnjiǎo yùjiàn le shuí
Shìfǒu bù ràng nǐ liúlèi
Jiāng jìmò gūdān zuòfèi
Ràng wǒ lái dāng nǐ de shuí
Wǒ bù ràng ài diào yǎnlèi
Bù ràng nǐ diào yǎnlèi
Xiànzài yǒngyuǎn nǐ jiùshì wǒ
Jiùshì wǒ dì měi

 


Lời dịch

đang biên tập

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

 • Tất cả
 • Bảo lưu
 • Biên tập
 • Coding
 • Đang dừng học
 • Dịch thuật
 • Đồ chơi trẻ con
 • Đồ khác
 • Đồ nam
 • Đồ nữ
 • Dự án 1 vạn thành ngữ
 • Dự án Growing Up With Chinese
 • Hardsub
 • Giáo viên Kenh7.vn
 • Học viên lớp A19
 • Học viên lớp A30
 • Học viên lớp A33
 • Học viên trung tâm Kenh7.vn
 • Nghe gõ lại
 • Taobao.com
 • Tàu Nhanh
 • Thiết kế
 • Tmall.com
 • Tổng hợp
 • Webmaster


Tiếng Anh

Tiếng Trung (Giản Thể)

Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Trung (Giản Thể)

你会看见爱
有美丽笑容
爱转角遇见了谁
是否有爱情的美
爱转角以后的街
能不能有我来陪
爱转角遇见了谁
是否不让你流泪
也许陌生到了解
让我来当你的谁
我不让爱掉眼泪
不让你掉眼泪
现在永远
你就是我
就是我的美
Đọc ngữ âm
Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN